نویسنده = سید محمد رضا ابن الرسول
تعداد مقالات: 5
1. بررسی مفاهیم قلب نحوی و مبتداسازی در زبان‌شناسی کلاسیک عربی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 128-109

مرضیه قربان خانی؛ سید محمدرضا ابن الرسول؛ عادل رفیعی


2. روش‌شناسی شرح خطیب تبریزی بر معلقات

دوره 5، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 105-76

سمیه حسنعلیان؛ سید محمد رضا ابن الرسول


3. تحلیل سبک‌شناختی کتاب الامتاع و المؤانسه ابوحیان توحیدی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 23-1

سید محمدرضا ابن الرسول؛ محسن رضاخواه ورنوسفادرانی


4. تدریس القصّة القصیرة لمتعلّمی العربیة من الناطقین بغیرها فی ضوء المدخل الاتّصالی

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 160-181

نرگس گنجی؛ مریم جلائی؛ سید محمدرضا ابن الرسول


5. منهج الزوزنی فی «شرح المعلقات السبع» (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 49-81

سید محمدرضا ابن الرسول؛ محمد خاقانی؛ سمیه حسنعلیان