نویسنده = عنایت الله شریف پور
تعداد مقالات: 3
1.  نقدکهن‌الگویانۀ قصیدۀ «المواکب»

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 103-83

عنایت الله شریف پور؛ طیّبه گلستانی حتکنی


2. مقایسه ی ¬ادبیّات¬کارگری در اشعار فرّخی یزدی و جمیل صدقی زهاوی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390

عنایت الله شریف پور؛ محمدحسن باقری


3. ویژگیهای علمی تفسیر « المیزان»

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 192-204

عبدالرضا محمد حسین زاده؛ عنایت الله شریف پور