نویسنده = مریم بخشی
تعداد مقالات: 1
1. تعددیة وجهات النظر وانزیاحیتها فی قصة آدم(ع) فی القرآن الکریم

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 39-23

مریم بخشی؛ علی باقر طاهری نیا