نویسنده = معصومه تنگستانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پدیدة نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 1-24

محمود آبدانان مهدی زاده؛ معصومه تنگستانی