نویسنده = عبدالباسط عرب یوسف آبادی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی ادب‌مندیِ استراتژی‌های بیان در داستان‌های کودکانة شادی فقیه

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 63-80

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ اویس محمدی؛ مژگان بیات


3. تحلیل گفتمان انتقادی نامة محمد بن عبدالله و منصور عباسی بر اساس الگوی لاکلا و موف

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 101-73

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ طاهره میرزاده