نویسنده = جهانگیر امیری
تعداد مقالات: 2
1.  جودت القزوینی: شاعر گمنام و دیر آشنای ادب پایداری در عراق

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 82-65

تورج زینی وند؛ مریم مرادی؛ جهانگیر امیری


2. تحلیلِ روان شناختیِ هجویاتِ حُطیئه بر اساسِ نظریة «آدلر» و «هورنای»

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 154-131

جهانگیر امیری؛ رضا کیانی؛ فاروق نعمتی