نویسنده = حسین چراغی وش
تعداد مقالات: 2
1. سبک شناسی مناجات التائبین امام سجاد (ع) برمبنای رویکرد ساختارگرایی

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 101-82

حسین چراغی وش؛ کبری خسروی؛ افتخار لطفی


2. فراخوانی شخصیت های دینی در شعر نزار قبانی

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 139-163

کبری خسروی؛ حسین چراغی وش؛ معصومه نادری