نویسنده = علی خضری
تعداد مقالات: 5
1. ملامح الدیستوبیا وتمظهراتها فی شعر عبدالرزاق الربیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

صادق آلبوغبیش؛ علی خضری؛ رسول بلاوی


2. تقنیة الحلم وتحفیزها اللغوی فی روایة "وحدها شجرة الرمّان" لسنان أنطون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

احمد عادل ساکی؛ محمد جواد پورعابد؛ رسول بلاوی؛ علی خضری


3. نقد روانکاوی شخصیت در رمان رقصة الجدیلة و النهر با تکیه بر نظریه سطوح شخصیت فروید

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 99-85

زهرا هاشمی تزنگی؛ علی خضری؛ خداداد بحری


4. توظیف الألوان وافرازاتها الدلالیة فی شعر عبدالرحیم محمود

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 70-51

علی خضری؛ رسول بلاوی


5.  شخصیت‌پردازی در رمان «الشحاذ» نجیب محفوظ

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 43-23

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ زهره بهروزی