نویسنده = پیمان صالحی
تعداد مقالات: 3
3. خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 25-44

علی سلیمی؛ پیمان صالحی