نویسنده = حامد صدقی
تعداد مقالات: 4
2. واقع‌گرایی اجتماعی در شعر نازک الملائکه

دوره 5، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 101-83

حامد صدقی؛ یوسف فضیلت


3. بررسی صحت انتساب قصیدة لامیة العرب به شنفری با تکیه بر روش آماری کیوسام

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 192-166

الهه مسیح خواه؛ حامد صدقی


4. رابطة علم معانی با سبک شناسی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 159-176

حامد صدقی؛ علی پیرانی شال؛ صغری فلاحتی؛ احمد امیدوار