بررسی مؤلفه های نوستالژی در مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری
1. بررسی مؤلفه های نوستالژی در مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری

سعیده جلالی فرد؛ غلامرضا کریمی فرد؛ محمود آبدانان مهدیزاده

دوره 10، شماره 33 ، پاییز 1397، ، صفحه 43-63

چکیده
  نوستالژی عبارت است از دلتنگی به سبب دوری از وطن یا دلتنگی حاصل از یادآوری گذشته‌های خوشایند و درخشان. نوستالژی به ظاهر موضوعی جدید در ادبیات است، اما در واقع شوق بازگشت به وطن یکی از موضوعات اساسی در ...  بیشتر
ویژگیهای رثا در شعر معری(بررسی موردی دالیه)
2. ویژگیهای رثا در شعر معری(بررسی موردی دالیه)

صادق سیاحی؛ سعیده جلالی فرد

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1392، ، صفحه 146-121

چکیده
  رثا یکی از درون مایه­های مستقل شعری است که از گذشته­های دور، نقشی پررنگ در صفحة شعر شاعران داشته است. رثا رهاورد تجربة عاطفی شاعر و ترجمان اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی جامعة اوست که شاعر در آن، ...  بیشتر