تحلیل ساختار قسم در قرآن(بررسی موردی ده جزء پایانی قرآن)
1. تحلیل ساختار قسم در قرآن(بررسی موردی ده جزء پایانی قرآن)

لیلا قلندری؛ سید محمد میرحسینی؛ نرگس انصاری

دوره 7، شماره 21 ، پاییز 1394، ، صفحه 111-129

چکیده
  قرآن کریم به عنوان متنی ادبی، شیوة کلامی خود را با توجه به مقتضای حال مخاطبان و رعایت دقایق بلاغی تنظیم کرده است؛ چرا که هر مخاطب و بافتی، سبک گفتاری مخصوص خود را می­طلبد. یکی از عناصر متنی که با توجه ...  بیشتر
نظریه های موسیقی در شعر فارسی و عربی با نگاهی مقایسه ای به آثار  محمدرضا شفیعی کدکنی و کمال ابودیب
4. نظریه های موسیقی در شعر فارسی و عربی با نگاهی مقایسه ای به آثار محمدرضا شفیعی کدکنی و کمال ابودیب

نرگس انصاری؛ طیبه سیفی

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1391، ، صفحه 23-45

چکیده
  موسیقی به عنوان یکی از ارکان اصلی شعر در ادبیات فارسی و عربی، به دلیل پیوندهای خاص زبانی مورد توجه ناقدان دو زبان بوده است. تاریخ موسیقی، بیانگر تأثیرپذیری شعر فارسی از زبان عربی در اصول موسیقیایی خود ...  بیشتر