نویسنده = سید مهدی مسبوق
تعداد مقالات: 2
2. درآمدی بر اندیشه های سیاسی سعدی شیرازی و ابوالعلاء معری

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 160-182

سید مهدی مسبوق؛ علی عزیزی؛ محمد آهی