نویسنده = حمیدرضا مشایخی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رمان «یوم قتل زعیم» نجیب محفوظ بر اساس نظریة ریخت‌شناسی پراپ

دوره 8، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 137-159

حمیدرضا مشایخی؛ سیدهانیه میرسیدی


2. تحولات الأفعال فی السیاق الشعری فی الأشعار المختارة لمحمود درویش وأثرها البلاغی فی المتلقی

دوره 6، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 98-80

فاطمه لطفی گودرزی؛ فابیه بنت الحاج مامینج؛ حمیدرضا مشایخی


3. تجلی پسامدرنیسم در رمان « حب المجوسیـﺔ» عبدالرحمان منیف

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 183-200

حمیدرضا مشایخی؛ فاطمه اصغر پور


4. جلوه¬های نهلیسم دراشعار ایلیا ابوماضی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 233-258

حمیدرضا مشایخی؛ محمود دهنوی