نویسنده = حمید طاهری
تعداد مقالات: 2
1.  بررسی تطبیقی عناصر داستان حجاب منفلوطی و رجل سیاسی جمالزاده

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 115-138

حمید طاهری؛ مریم غفوریان


2. چند ویژگیزبانی در ترجمة آیات تفسیر کشف الاسرار

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 178-196

حمید طاهری؛ شهلا محمودی؛ سید مهیلا حسینی