نویسنده = محمد خاقانی
تعداد مقالات: 2
1. الطباق ومکانته فی البلاغة العربیة علی ضوء الشواهد القرآنیة

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 221-234

سیده ریحانه میرلوحی؛ سید رضا سلیمان زاده نجفی؛ عبدالغنی ایروانی زاده؛ محمد خاقانی


2. منهج الزوزنی فی «شرح المعلقات السبع» (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 49-81

سید محمدرضا ابن الرسول؛ محمد خاقانی؛ سمیه حسنعلیان