نویسنده = علی سلیمی
تعداد مقالات: 2
2. خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 25-44

علی سلیمی؛ پیمان صالحی