نویسنده = علی اصغر حبیبی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی مؤلفه‌های ادبیات زندان در رمان «شرق المتوسط» اثر عبدالرحمن منیف

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 60-29

علی اصغر حبیبی؛ مجتبی بهروزی؛ طاهره زاهدی فر


2. خوانش ساختارشکنی تقابل های دوگانه در رمان «یومیات مطلقة»( بر اساس دیدگاه های هلن سیکسو)

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 58-37

حامد صدقی؛ سید عدنان اشکوری؛ علی اصغر حبیبی؛ مجتبی بهروزی


3. بررسی تطبیقی اندیشۀ خوشباشی در شعر خیام و الشاب الظریف

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 22-1

علی اکبر احمدی چناری؛ علی اصغر حبیبی؛ فرزانه گروهی


6. گریز از واقعیت در شعر سهراب سپهری و نازک الملائکه

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 17-1

علی اکبر احمدی چناری؛ حسین ناظری؛ علی اصغر حبیبی


8. کاربرد دوگانه (موازی-معکوس)نقاب سندباد در شعر عبدالوهاب البیاتی

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 73-96

علی اصغر حبیبی؛ مجتبى بهروزی