نویسنده = زهرا افضلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل کانون شدگی در رمان «الطنطوریة» اثر رضوی عاشور

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 83-59

صلاح الدین عبدی؛ زهرا افضلی؛ نسرین عباسی


2. روایت شناسی رمان «عمارت یعقوبیان» اثر علاء الاسوانی براساس نظریة روایتی ژرار ژنت

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 109-90

صلاح الدین عبدی؛ زهرا افضلی؛ میترا خدادادیان