نویسنده = نسرین کاظم زاده
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی هویت مکان سوم در رمان «خان‌الخلیلی» اثر نجیب محفوظ بر اساس نظریه «ری اولدنبرگ»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

نسرین کاظم زاده؛ فرامرز میرزائی


2. ابعاد دلبستگی مکانی در رمان «سوئیس، وطن و تبعیدگاه» (سویسرا الوطن والمنفی) از سناء أبوشرار

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 108-89

نسرین کاظم زاده؛ کبری روشنفکر؛ فرامرز میرزائی