نویسنده = سید ابراهیم دیباجی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و نقد لغوی معجم «المغرب فی ترتیب المعرب»

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 128-107

محسن عابدی؛ سید ابراهیم دیباجی


2. درآمدى بر شرح ابن عطیفة بر منظومه نحوى العروة الوثقى

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 87-68

سید ابراهیم دیباجی؛ مجتبی عمرانی پور