نویسنده = مجتبی عمرانی پور
تعداد مقالات: 1
1. درآمدى بر شرح ابن عطیفة بر منظومه نحوى العروة الوثقى

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 87-68

سید ابراهیم دیباجی؛ مجتبی عمرانی پور