نویسنده = حسین ابویسانی
تعداد مقالات: 1
1. المرأة ومعاناتها فی ثنائیة سحر خلیفة؛ «الصبّار» و «عبّاد الشمس»

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 1-20

حسین ابویسانی؛ زهره باقرپور ولاشانی