نویسنده = الهه مسیح خواه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی صحت انتساب قصیدة لامیة العرب به شنفری با تکیه بر روش آماری کیوسام

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 192-166

الهه مسیح خواه؛ حامد صدقی