نویسنده = لیلا جدیدی
تعداد مقالات: 1
1. نشانه‌شناسی عنوان در شعر احمد مطر بر اساس دیدگاه سوسور

دوره 11، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 127-103

معصومه نعمتی؛ لیلا جدیدی