نویسنده = احمد رضا حیدریان شهری
تعداد مقالات: 5
1. خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 127-109

فاطمه یوسفی؛ حسین سیدی؛ احمد رضا حیدریان شهری؛ بهار صدیقی


2. نشانه‌شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه مورد پژوهانه‌ی اشعار ‌هارون ‌هاشم رشید و معین بسیسو

دوره 9، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 181-159

احمد محمدی نژادپاشاکی؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ کلثوم صدیقی؛ حسین سیدی


3. بررسی نمود نیهیلیسم در رمان «شکست‌خوردگان» هانی راهب

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 65-45

احمدرضا حیدریان شهری؛ منیره زیبایی


4. پژوهشی در اندیشه‌های سیاسی اشعار احمد مطر

دوره 5، شماره 15، بهار 1393، صفحه 23-1

احمد رضا حیدریان شهری


5. بررسی نمادهای خیزش در سروده های خلیل حاوی

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 83-104

احمدرضا حیدریان شهری