نویسنده = حسین سیدی
تعداد مقالات: 2
1. خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 127-109

فاطمه یوسفی؛ حسین سیدی؛ احمد رضا حیدریان شهری؛ بهار صدیقی


2. نشانه‌شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه مورد پژوهانه‌ی اشعار ‌هارون ‌هاشم رشید و معین بسیسو

دوره 9، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 181-159

احمد محمدی نژادپاشاکی؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ کلثوم صدیقی؛ حسین سیدی