نویسنده = محسن سیفی
تعداد مقالات: 2
1. نشانه‌شناسی زمان در نمایشنامه المهرج اثر محمد الماغوط

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 61-39

شهلا شکیبایی فر؛ محسن سیفی؛ علی نجفی ایوکی


2. بررسی تطبیقی دو قصیدة عرفانی «عینیه» ابن سینا و «علی طریق إرم» نسیب عریضه

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 140-157

محسن سیفی؛ فاطمه لطفی مفرد نیاسری