نویسنده = صلاح الدین عبدی
تعداد مقالات: 3
1. خوانش روایت شناسانه جان پک از رمان (بررسی موردی رمان «اللص و الکلاب» نجیب محفوظ)

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 83-63

صلاح الدین عبدی؛ اکرم ذوالفقاری


2. روایت شناسی رمان «عمارت یعقوبیان» اثر علاء الاسوانی براساس نظریة روایتی ژرار ژنت

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 109-90

صلاح الدین عبدی؛ زهرا افضلی؛ میترا خدادادیان


3. رویکردی جامعه شناختی بر آثار« طاهر وطار»

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 206-236

صلاح الدین عبدی