نویسنده = رعنا نصیرپور
تعداد مقالات: 1
1. کامیابی و ناکامی مردم از دیدگاه امین الریحانی

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 61-32

مهین حاجی زاده؛ رعنا نصیرپور