نویسنده = مژگان بیات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ادب‌مندیِ استراتژی‌های بیان در داستان‌های کودکانة شادی فقیه

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 63-80

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ اویس محمدی؛ مژگان بیات