نویسنده = وجیهه السادات سید بکایی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل لایه های درونی اندیشة عقاد با گفتمان‌کاوی در کتاب ساره

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 22-1

محمد خاقانی اصفهانی؛ محمود خورسندی؛ وجیهه السادات سید بکایی