نویسنده = روح اله صیادی نژاد
تعداد مقالات: 2
1.  دو زبانگی و دو‌گانگی زبان در شعر عربیِ دورة انحطاط

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 95-114

روح اله صیادی نژاد؛ حسین ایمانیان


2. زیبایی شناسیِ نحو یا نحوِ زیبایی شناسی

دوره 5، شماره 15، بهار 1393، صفحه 44-24

روح اله صیادی نژاد