نویسنده = علیرضا محکی پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زیبایی شناختی تخمیس شیخ معروف نودهی بر «برده»ی بوصیری

دوره 5، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 65-49

یدالله پشابادی؛ علیرضا محکی پور