نویسنده = سیده ریحانه میرلوحی
تعداد مقالات: 1
1. الطباق ومکانته فی البلاغة العربیة علی ضوء الشواهد القرآنیة

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 221-234

سیده ریحانه میرلوحی؛ سید رضا سلیمان زاده نجفی؛ عبدالغنی ایروانی زاده؛ محمد خاقانی