نویسنده = عبدالرضا سعیدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی فلسفة زندگی در آثار سهراب سپهری و جبران خلیل جبران

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 228-248

سید فضل الله میرقادری؛ عبدالرضا سعیدی