نویسنده = عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معنی شناختی استعاره صورت در زبان قرآن

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 1-18

شیرین پورابراهیم؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقاگلزاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا