نویسنده = سیدمهدی مسبوق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی (با تکیه بر تصاویر شنیداری)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 219-232

سیدمهدی مسبوق؛ مرتضی قائمی