نویسنده = عبدالعلی آل بویه لنگرودی
تعداد مقالات: 2
1.  فراخوانی شخصیت‌های دینی در شعر پایداری معاصر مورد پژوهی شخصیت مسیح(ع)

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 25-44

عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مرتضی امیری نژاد


2. الشعر العربی الحدیث؛ بین الرومانسیة و الواقعیة (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 20-48

عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مهدی اسمعیلی