نویسنده = علی باقر طاهری نیا
تعداد مقالات: 4
1. حرکیِّة الدلالة وانحراف الحضور فی شعر معد الجبوری

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 80-61

حسین الیاسی؛ علی باقر طاهری نیا؛ ابوالحسن امین مقدسی


3. ساختار نشانه‌ای شخصیت حضرت مریم(س) در قرآن کریم

دوره 5، شماره 15، بهار 1393، صفحه 64-45

علی باقر طاهری نیا؛ زهره حیدری


4. التناص القرآنی فی قصة حی بن یقظان لابن طفیل (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 138-151

علی باقر طاهری نیا؛ پرستو قیاسوند