نویسنده = مجتبی بهروزی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مؤلفه‌های ادبیات زندان در رمان «شرق المتوسط» اثر عبدالرحمن منیف

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 60-29

علی اصغر حبیبی؛ مجتبی بهروزی؛ طاهره زاهدی فر


2. تطبیق کارکرد زمان روایی در دو داستان کوتاه اثر الطیب صالح و مصطفی مستور بر مبنای آرای ژنت

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 26-1

علی اکبر احمدی چناری؛ مجتبی بهروزی؛ پریسا احمدی


3. خوانش ساختارشکنی تقابل های دوگانه در رمان «یومیات مطلقة»( بر اساس دیدگاه های هلن سیکسو)

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 58-37

حامد صدقی؛ سید عدنان اشکوری؛ علی اصغر حبیبی؛ مجتبی بهروزی