نویسنده = علی بیانلو
تعداد مقالات: 1
1.  شخصیت‌پردازی در مجموعة نمایشی «من فوق سبع سماوات» اثر علی‌احمد باکثیر

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 45-66

علی بیانلو؛ فریده جباره ناصرو