نویسنده = علیرضا نظری
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل اسطوره‌شناختی از آرمان‌خواهی در اشعار محمود درویش

دوره 5، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 137-120

علیرضا نظری؛ سمیه صولتی