نویسنده = سمیه حسنعلیان
تعداد مقالات: 2
1. روش‌شناسی شرح خطیب تبریزی بر معلقات

دوره 5، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 105-76

سمیه حسنعلیان؛ سید محمد رضا ابن الرسول


2. منهج الزوزنی فی «شرح المعلقات السبع» (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 49-81

سید محمدرضا ابن الرسول؛ محمد خاقانی؛ سمیه حسنعلیان