نویسنده = کبری روشنفکر
تعداد مقالات: 6
2. بررسی قابلیت و نحوة اقتباس نمایشی از حکایتهای کتاب بخلا

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 234-217

روح اله نصیری؛ خلیل پروینی؛ محمدرضا خاکی؛ کبری روشنفکر


3. تحلیل عناصر داستان «الشاعر و الملک الجائر» ایلیا ابوماضی

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 105-119

سیده اکرم رخشنده نیا؛ کبری روشنفکر


4. تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 114-138

کبری روشنفکر؛ عیسی متقی زاده؛ پوران رضایی؛ مرتضی زارعی برمی


5. جدلیة البحث عن الله فی روایة الطریق لنجیب محفوظ (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 106-120

خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ علی گنجیان خناری؛ نعیم عموری


6. بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390

معصومه نعمتی قزوینی؛ کبری روشنفکر؛ شهریار نیازی؛ خلیل پروینی