نویسنده = فرهاد رجبی
تعداد مقالات: 4
1. خوانشی سوررئالیستی از مجموعه «حامل الفانوس فی لیل الذئاب» اثر سرکون بولص

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 70-51

نجات غیبی پور حاجی ور؛ امید جهان بخت لیلی؛ فرهاد رجبی


2. کارکرد تکنیک‌های سینمایی در شعر فاطمه ناعوت

دوره 9، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 81-104

فرهاد رجبی؛ امیر فرهنگدوست


4. تبیین عناصرادبیات روستایی در «نفرین زمین» و«الربیع العاصف»

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 97-76

سیده اکرم رخشنده نیا؛ فرهاد رجبی؛ نگار علی نژاد