نویسنده = سید فضل الله میرقادری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی فلسفة زندگی در آثار سهراب سپهری و جبران خلیل جبران

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 228-248

سید فضل الله میرقادری؛ عبدالرضا سعیدی


2. عزّ الدین المناصرة: شاعر الحبّ و المقاومة (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 152-167

حسین کیانی؛ سید فضل الله میرقادری