نویسنده = محمد رضا اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. المرأة والعدالة فی ظل النقد الاجتماعی لروایتین نجیب محفوظ (ملحمة الحرافیش، وأولاد حارتنا)

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 20-1

پرویز احمدزاده هوج؛ محمد پاشایی مهترلو؛ محمد رضا اسلامی