نویسنده = علی بنائیان اصفهانی
تعداد مقالات: 1
1. أبوبکر محمد بن داود الإصفهانی، شاعر الحبّ العفیف

دوره 6، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 14-1

فائزه پسندی؛ نصرالله شاملی؛ علی بنائیان اصفهانی