نویسنده = اکرم ذوالفقاری
تعداد مقالات: 2
1. خوانش روایت شناسانه جان پک از رمان (بررسی موردی رمان «اللص و الکلاب» نجیب محفوظ)

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 83-63

صلاح الدین عبدی؛ اکرم ذوالفقاری


2. گواه نمایی در خطبه قاصعه

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 128-103

مرتضی قائمی؛ اکرم ذوالفقاری